" Eficienţa înseamnă să faci mai bine ceea ce se face deja."
Peter Drucker
HOME     MARKETING     POLITICI DE MARKETING     STATISTICĂ     CĂRȚI     TESTE     ATESTATE     INFORMAȚII UTILE

ATESTATE

an școlar 2019 - 2020

Ghid atestat

Clasa a 12-a B TAE

1.Chiriac Marius PetruțPromovarea pe Internet. Impactul magazinelor virtuale în procesul de luare a deciziei de cumpărare
2.Cîrjeu Florin AlinSelectarea ofertelor furnizorilor SC MTC SRL
3.Datcu ȘtefanImpactul macromediului de marketing asupra domeniului agricol din Tecuci
4.Lupu Adrian FlorinMixul de marketing. Abordare practic aplicativă
5.Mihai Mircea Ionuț Procesul de dezvoltare a brandului "Muștarul de Tecuci"
6.Ragea Andreea Cercetarea de marketing realizată în cadrul SC Contec Foods SRL
7.Răuță Dana Analiza SWOT în cadrul SC MTC SRL
8.Măricaș Robert Florin Influența fortelor concurentiale în domeniul transportului în comun din municipiul Tecuci. Abordare practic aplicativă în cadrul SC GEGI SRL
9.Iacob AngelFuncțiile marketingului în domeniul agricol din Tecuci. Abordare practic aplicativă SC MARCOSER SRL

Clasa a 12-a C TAE

1.Chirițoiu NeluOrganizarea activității de marketing la S.C. CONCEPT S.A.
2.Călin VirgilCompetitivitate în mediul de afaceri. Studiu de caz S.C. KLIGOR S.R.L. Tecuci
3.Lupu Elena DianaPromovarea firmei S.C. KLIGOR S.R.L. prin marcă, ambalaj și etichetă
4.Gîbu EmanuelImplementarea conceptului “Mix de marketing” la compania S.C. BELL MARKETING S.R.L.
5.Costea Denisa AncaPolitica de preț a firmei. Categorii de prețuri pentru produsul “Tablă” distribuit de S.C. MTC S.R.L.
6.Carabulea Ramona ElenaPolitica de distribuție din cadrul companiei COCA COLA S.A. – element al mixului de marketing

Promovarea pe Internet. Impactul magazinelor virtuale în procesul de luare a deciziei de cumpărare

Argument

1. Internetul și lumea afacerilor
	1.1. Marketing și afaceri prin Internet
	1.2. Promovarea pe Internet
	1.3. Marketing afiliat pe Internet

2. Publicitatea online
	2.1. Rolul publicității online
	2.2. Evoluția publicității online în România
	2.3. Comportamentul consumatorului - Modelul în medii online

3. Studiu de caz - Impactul magazinelor virtuale în procesul de luare a 
deciziei de cumpărare
	3.1. Site-ul – prima linie de marketing online
	3.2. Informații de contact
	3.3. Aspectul, funcționalitatea și manevrabilitatea magazinelor virtuale
	3.4. Strategii de Internet Marketing

Conluzii 
Bibliografie

Selectarea ofertelor furnizorilor SC MTC SRL

Argument

1. Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor 
1.1 Selectarea ofertelor furnizorilor
1.2 Forțele concurenței
1.3 Criterii de selecție a furnizorilor
1.4 Politici de aprovizionare

2. Alegerea furnizorilor 
2.1 Situația generală a unui furnizor
2.2 Identificarea,evaluarea și selectarea furnizorilor
2.3 Selectarea furnizorilor de materii prime
2.4 Gestionarea relațiilor cu furnizorii

3. Abordarea practic-aplicativă SC MTC SRL
3.1 Prezentare firmei: SC MTC SRL
3.2 Date de identificare SC MTC SRL
3.3 Obiectivele firmei
3.4 Organigrama firmei
3.5 Selectarea furnizorilor SC MTC SRL

Concluzii
Bibliografie

Impactul macromediului de marketing asupra domeniului agricol din Tecuci

Argument

1.	Analizarea macromediului de marketing
1.1	Culegerea informațiilor și scanarea macromediului de marketing
1.2	Nevoi și tendințe
1.3	Identificarea forțelor care influențează macromediul de marketing

2.	Conținutul și structura macromediului de marketing
2.1	Mediul demografic
2.2	Mediul economic
2.3	Mediul politico-juridic
2.4	Mediul tehnologic
2.5	Mediul socio-cultural
2.6	Mediul natural

3.	Studiu de caz: Analiza macromediului de marketing la firma …
3.1	Prezentarea firmei
3.1.1	Descrierea activității firmei
3.1.2	Misiunea și obiectivele firmei
3.1.3	Organigrama
3.1.4	Strategiile firmei
3.2	Macromediul de marketing în care firma își desfășoară activitatea
3.2.1	Mediul demografic
3.2.2	Mediul economic
3.2.3	Mediul politico-juridic
3.2.4	Mediul tehnologic
3.2.5	Mediul socio-cultural
3.2.6	Mediul natural

Concluzii

Bibliografie

Funcțiile marketingului în domeniul agricol din Tecuci. Abordare practic aplicativă SC MARCOSER SRL

Argument

1. NOȚIUNI GENERALE DE MARKETING
	1.1 Conceptul de marketing
	1.2 Funcțiile marketingului 
		1.2.1 Funcția de investigare a pieții 
		1.2.2 Funcția de racordare la mediul extern 
		1.2.3 Funcția de satisfacere a necesităților 
		1.2.4 Funcția de maximizare a eficienței economice

2.Domeniul agricol din Tecuci 
	2.1 Piața agricolă din municipiul Tecuci
	2.2 Oferta și cererea de produse agricole specific pieții 
	agricole din municipiul Tecuci
	2.3 Trendul prețurilor
	2.4 Perspectivele pieței agricole din municipiul Tecuci


3. STUDIU DE CAZ REALIZAT ÎN CADRUL SC MARCOSER SRL
	3.1 Prezentarea societăți SC MARCOSER SRL 
	3.2 Funcțiile marketingului în cadrul SC MARCOSER SRL 
		3.2.1 Investigarea pieței SC MARCOSER SRL 
		3.2.2 Conectarea dinamică a SC MARCOSER SRL la mediul extern 
		3.2.3 Plasament SC MARCOSER SRL 
		3.2.4 Promovarea in cadrul SC MARCOSER SRL 

Conluzii 
Bibliografie

Mixul de marketing. Abordare practic aplicativă

Argument

1. NOȚIUNI GENERALE DE MARKETING
	1.1 Conceptul de marketing
	1.2 Funcțiile marketingului 
		1.2.1 Funcția de investigare a pieții 
		1.2.2 Funcția de racordare la mediu 
		1.2.3 Funcția de satisfacere a necesităților 
		1.2.4 Funcția de maximizare a eficienței economice

2. MIXUL DE MARKETING 
	2.1 Produs
	2.2 Preț
	2.3 Plasare
	2.4 Promovare

3. STUDIU DE CAZ REALIZAT ÎN CADRUL SC ... SRL
	3.1 Prezentarea societăți SC ... SRL 
	3.2 Mixul marketingului in cadrul SC ... SRL 
		3.2.1 Indicatori ai SC ... SRL
		3.2.2 Prețul stalibit de SC ... SRL
		3.2.3 Plasament SC ... SRL
		3.2.4 Promovarea in cadrul SC ... SRL 

Conluzii 
Bibliografie

Procesul de dezvoltare a brandului "Muștarul de Tecuci"

Argument  

1. Definirea brandului 
1.1 Noțiuni de bază
1.2 Managementul brandului  
1.3 Tipologia brandului   
  
2. Modalitatile de promovare a brandului 
2.1 Reclama
2.2 Vânzarea personală 
2.3 Publicitatea   
2.4 Promovarea vânzărilor 

3. Studiu de caz: Procesul de dezvoltare a brandului “Muștarul de Tecuci”
3.1 Istoria și propietățile “Muștarului de Tecuci”
3.2 Informațiile despre campania de muștar “Teco”
3.3 Ce produce și ce vinde?
3.4 Evoluția brandului “Muștarul de Tecuci”

Concluzii 
Bibliografie  	     

Cercetarea de marketing realizată în cadrul SC Contec Foods SRL

Argument

1.	Coordonatele cercetărilor de marketing
1.1	Conținutul și utilizarea cercetărilor de marketing
1.2	Aria cercetărilor de marketing
1.3	Tipologia cercetărilor de marketing

2.	Culegerea și analiza informațiilor în cercetările de marketing
2.1	Tipologia informațiilor în cercetarea de marketing
2.2	Investigarea surselor statistice
2.3	Cercetarea directă
2.4	Analiza și interpretarea datelor

3.	Studiu de caz privind cercetarea de marketing efectuată de către firma 
	Contec Foods SRL
3.1	Prezentarea firmei
3.1.1	Descrierea activității firmei
3.1.2	Misiunea și obiectivele firmei
3.1.3	Organigrama
3.1.4	Strategiile firmei
3.2	Culegerea informațiilor
3.3	Metode uzuale de scalare*
3.3.1	Diferențiala semantică
3.3.2	Scala lui Likert
3.3.3	Scala lui Stapel
3.3.4	Metoda comparațiilor perechi
3.3.5	Scala cu sumă constantă

Concluzii

Bibliografie

* se vor realiza în Microsoft Excel

Analiza SWOT în cadrul SC MTC SRL

Argument
	
1. Mediul de marketing al agentului economic
1.1. Micromediul de marketing
1.2. Macromediul de marketing
1.3. Analiza mediului de marketing 
1.4. Relațiile firmei cu mediul exterior

2. Analiza SWOT - prezentare teoretică
2.1. Rolul analizei SWOT în planificarea afacerii
2.2. Realizarea analizei SWOT
2.2.1. Componentele analizei SWOT
2.2.2. Probleme de urmărit în analiza firmei
2.2.3. Probleme de urmărit la analiza mediului

3. Studiu de caz privind analiza SWOT în cadrul SC MTC SRL
3.1. Prezentarea firmei
3.1.1. Descrierea activității firmei
3.1.2. Misiunea și obiectivele firmei
3.1.3. Organigrama
3.2. Matricea de evaluare a factorilor interni
3.3. Matricea de evaluare a factorilor externi
3.4. Stabilirea strategiei generice

Concluzii
Bibliografie

Influența fortelor concurentiale în domeniul transportului în comun din municipiul Tecuci. Abordare practic aplicativă în cadrul SC GEGI SRL

Argument

1. Concurența
1.1 Concurența-concept
1.2 Avantajul concurențial
1.3 Etapele necesare pentru analiza concurenței

2. Forțele concurențiale
2.1 Bariere de intrare pe piață
2.2 Puterea de negociere a clienților 
2.3 Puterea de negociere a furnizorilor
2.4 Impactul produselor de substituție 

3. Studiu de caz privind influența forțelor concurențiale asupra firmei SC GEGI SRL 
3.1 Prezentarea firmei
3.1.1 Descrierea activitații firmei
3.1.2 Misiunea si obiectivele firmei
3.1.3 Analiza SWOT
3.1.4 Organigrama
3.2 Bariere de intrare pe piață
3.3 Puterea de negociere a clienților 
3.4 Puterea de negociere a furnizorilor
3.5 Impactul produselor de substituție 

Concluzii
Bibliografie

Organizarea activității de marketing la S.C. CONCEPT S.A.

Argument

1. Organizarea activității de marketing 
1.1 Organizarea activității de marketing ca funcție a procesului de management	
1.2 Funcțiunea de marketing a întreprinderii moderne
1.3 Structura organizatorică a activității de marketing
1.4 Factorii ce determină natura organizării marketingului
1.5 Etapele evoluției structurii organizatorice

2. Compartimentul de marketing
2.1 Atribuțiile compartimentului de marketing
2.2 Relațiile compartimentului de marketing
2.3 Tipuri de structuri organizaționale 
2.4 Personalul compartimentului de marketing

3. Studiu de caz asupra firmei “S.C. CONCEPT S.A.”
3.1 Prezentarea firmei “S.C. CONCEPT S.A.”
3.2 Descrierea activității firmei
3.3 Misiunea și obiectivele firmei
3.4 Organigrama firmei “S.C. CONCEPT S.A.”
3.5 Strategiile firmei
3.6 Compartimentul de marketing
       
Concluzii
Bibliografie

Competitivitatea în mediul de afaceri. Studiu de caz S.C. KLIGOR S.R.L. Tecuci

Argument

1.  Competitivitatea și avantajul competitiv
1.1  Teorii referitoare la competitivitatea în mediul de afaceri
1.2  Avantajul competitiv
1.3  Forme de măsurare a competitivității
1.4  Competiția neloială

2.  Identificarea modalităților de creștere a eficienței activității economice
2.1  Formarea și perfecționarea angajaților
2.2  Motivarea personalului
2.3  Modernizarea tehnologiei și măsuri de reducere a costurilor
2.4  Îmbunătățirea continuă a calității

3.  Studiu de caz: Competitivitatea pe piața … - caracteristici, tendințe 
   și orientări strategice
3.1  Prezentarea și analiza pieței S.C. KLIGOR S.R.L.
3.1.1 Evoluția generală a pieței în perioada 2015-2020
3.1.2 Situația vânzărilor la produsul …
3.2  Opțiuni strategice pentru consolidarea poziției concurențiale pe piața …
3.2.1 Caracteristici ale pieței …
3.2.2 Factorii de influență asupra cererii pe piața …
3.2.3 Alternative strategice

Concluzii

Bibliografie

Implementarea conceptului “Mix de marketing” la compania S.C. BELL MARKETING S.R.L.

Argument

1. NOȚIUNI GENERALE DE MARKETING
	1.1 Conceptul de marketing
	1.2 Funcțiile marketingului 
		1.2.1 Funcția de investigare a pieții 
		1.2.2 Funcția de racordare la mediu 
		1.2.3 Funcția de satisfacere a necesităților 
		1.2.4 Funcția de maximizare a eficienței economice

2. MIXUL DE MARKETING 
	2.1 Produs
	2.2 Preț
	2.3 Plasare
	2.4 Promovare

3. STUDIU DE CAZ REALIZAT ÎN CADRUL SC BELL MARKETING SRL
	3.1 Prezentarea SC BELL MARKETING SRL 
	3.2 Mixul marketingului in cadrul SC BELL MARKETING SRL 
		3.2.1 Indicatori ai SC BELL MARKETING SRL
		3.2.2 Prețul stalibit de SC BELL MARKETING SRL
		3.2.3 Plasament SC BELL MARKETING SRL
		3.2.4 Promovarea in cadrul SC BELL MARKETING SRL 

Conluzii 
Bibliografie

Fișa de evaluare atestate

Atestate an școlar 2018 - 2019

Atestate an școlar 2016 - 2017

Atestate an școlar 2015 - 2016

Atestate an școlar 2013 - 2014