" Marketingul este înglobat în tot ceea ce facem:
de la hainele cu care ne îmbrăcăm,
la site-urile web pe care intrăm şi la reclamele pe care le vedem!"
Philip Kotler
HOME     MARKETING     POLITICI DE MARKETING     STATISTICĂ     CĂRȚI     TESTE     ATESTATE     INFORMAȚII UTILE

Marketing


                Aplicație Cota de piață

MĂSURAREA ŞI SCALAREA FENOMENELOR ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING
Tipuri de scale

Diferențiala semantică
Scala lui Likert
Scala lui Stapel
Scala cu sumă constantă
Modelul Fishbein-Rosenberg

Diferențiala semantică

Într-o expoziţie sunt prezentate două modele (A şi B) ale aceluiaşi produs. Firma care a expus aceste modele intenţionează introducerea în fabricaţie a unuia singur, pe acela care se bucură de cele mai bune aprecieri din partea potenţialilor cumpărători. Pentru a delimita produsul ales, se realizează o anchetă pe un eşantion de 1000 persoane.

Fișier Excel Diferențiala semantică

Tema Diferențiala semantică

Scala lui Likert

În urma unor cercetări selective pe un eşantion de 1300 de persoane, care a urmărit evaluarea calităţii activităţii depuse de o firmă de transport, se poate aprecia calitatea de ansamblu a activităţii firmei cu ajutorul criteriilor de evaluare.

Fișier Excel Scala lui Likert

Tema Scala lui Likert

Scala lui Stapel

Conducerea unui supermarket, recent dat în circuitul comercial doreşte să-şi evalueze imaginea pe care şi-a format-o în rândurile clientelei prin prisma următoarelor criterii: comportamentul personalului angajat, diversitatea ofertei, disponibilitatea magazinului prin mărfuri şi orar şi, preţurile practicate. Sondajul se realizează pe un număr de 150 de clienţi.

Fișier Excel Scala lui Stapel

Tema Scala lui Stapel

Scala cu sumă constantă

Presupunem că unui număr de 1200 de subiecţi intervievaţi li s-a cerut să împartă 100 de puncte între următoarele 3 criterii (pentru care ar opta în alegerea firmei x de transport feroviar): siguranţa călătoriei, preţul biletelor de călătorie, confort. Se va evalua comparativ cele 3 criterii.

Fișier Excel Scala cu sumă constantă

Tema Scala cu sumă constantă

Modelul Fishbein-Rosenberg

Pentru a se putea determina opţiunile unor indivizi potenţiali cumpărători faţă de 5 mărci de televizoare aflate în vânzare la un magazin de specialitate se desfăşoară un sondaj de opinie, cele 1200 de persoane care formează eşantionul acordând note de la 1 la 10 pentru următorii parametrii: preţul, caliatea imaginii, fiabilitate, sunet şi design.

Fișier Excel Modelul Fishbein-Rosenberg