" Marketingul este arta de a face consumatorii să cumpere de la tine."
David Ogilvy
HOME     MARKETING     POLITICI DE MARKETING     STATISTICĂ     CĂRȚI     TESTE     ATESTATE     INFORMAȚII UTILE

Marketing - noțiuni fundamentale

Marketingul este atât de cuprinzător, încât o singură definiție comodă nu poate fi pe deplin mulțumitoare. Dicționarul internațional de marketing definește astfel marketingul: “procesul managerial responsabil cu identificarea, anticiparea și satisfacerea în mod profitabil a cerințelor clienților”.

Fără prea mult efort, se poate observa că marketingul cuprinde activitatea comercială totală a unei firme. Referitor la activitatea de marketing, este importantă înțelegerea unor factori acceptați pe scară largă:

  • Marketingul acționează pe baza convingerii că o firmă și deciziile sale trebuie conduse de către piețele și clienții săi. Nu de propriile motive, tehnologii și capacități de producție.
  • Este un proces ordonat, sistematic de planificare a afacerii, luare a deciziilor, implementare și control.
  • Este o formă de management prin obiective, care pune accent puternic pe inovație.
  • Este considerat un mijloc de utilizare a unei strategii de afaceri dinamice. Necesită discernămănt comercial și o organizare la nivel superior.
  • Întrebuințează tehnici și sisteme avansate, bazate pe principii științifice, derivate din economie, cercetare, statistică, finanțe și științe comportamentale.
  • Utilizează un sistem de informații comerciale, inclusiv informații despre activitățile de pe piețele proprii și ale concurenței.
  • Ia în considerare mediul politic, economic, sociologic, tehnologic, legislativ și ecologic în care funcționează.
  • Necesită instruire constantă la un nivel profesional ridicat.
  • Scopul comun al acestor activități este de a servi clienții, satisfăcându-le nevoile cu produse și servicii.