" Singurul test corect aplicabil unui angajat,
este legat de modul cum lucrează
şi nu la ce şcoală şi cât timp a învăţat."
Peter Drucker
HOME     MARKETING     POLITICI DE MARKETING     STATISTICĂ     CĂRȚI     TESTE     ATESTATE     INFORMAȚII UTILE

Teste și rebusuri


Marketing

Test 1

Test 2

Rebus - Cercetarea de marketing

Test - Cercetarea de marketing

Test final - Marketingul afacerilor     Barem de notare

Mediul concurențial

Rebus - Analiza concurenților

Test de autoevaluare - Concurența - componentă a pieței

Test de autoevaluare - Mecanismele concurenței

Test de autoevaluare - Concurența imperfectă și formele ei